Go to Top

SHS-årsmöte 1 september

SHS-årsmöte 1 september

Ännu ett verksamhetsår för Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, lider mot sitt slut. Det nionde sedan bildandet i januari 2013.

Trots ett speciellt år har 2020-21 varit en säsong med full aktivitet och många höjdpunkter. Till detta återkommer vi i årsrapporten.

För varje år blir SHS en allt starkare och effektivare organisation med ökade möjligheter att driva och bevaka spelarnas intressen.

Dessa framsteg hade inte varit möjliga utan våra medarbetare och samarbetspartners. En förmån är att kunna diskutera aktuella och gemensamma frågor med andra aktörer.

Detta sker främst i nära samverkan med fotboll och ishockey inom ramen för Sport Pro där f.ö. även bandy är på gång framöver.

För de internationella frågorna deltar SHS i den europeiska spelarunionen EHPU.

Ett bollplank i hanteringen av kniviga ärenden har varit Unionen som tillmötesgående stått till vårt förfogande i arbetsrättsliga och juridiska spörsmål vilket skapat en stor trygghet i vårt värv att främja och stärka villkoren för våra medlemmar.

Tack till er alla för värdefull samverkan!

Genom nätverkande enligt ovan har SHS en god inblick och kunskap om vad som händer inom ”idrottsbranschen” samt möjlighet att påverka utvecklingen.

SHS har därmed en stabil grund för fortsatt positiv utveckling till gagn för samtliga 450 elitspelare i SHE och Handbollsligan.

Årsmötet hålls onsdagen den 1 september. I Göteborg för styrelsen och digitalt, via Teams, för övriga deltagare.

Anmälan om deltagande görs senast den 27 augusti 2021 via e-post till info@spelarforeningenhandboll.se
Därefter skickar vi handlingar och information om länken för anslutning till Teams.

Arne Johansson