Go to Top

HEM.

Fyra år med SHS

Idag är det fyra år sedan de första kontakterna togs för bildandet av en spelarförening inom handbollen.

Den utlösande faktorn var att en elitklubb hade ställt in löneutbetalningarna till samtliga i spelartruppen och sagt upp kontrakten utan vare sig föregående varsel eller förhandling. Sedermera framkom att i princip alla upptänkbara arbetsrättsliga fel och brister hade begåtts.

Detta var inte den första, och dessvärre inte heller den sista, gången som en elitförening inom handbollen avslöjade en häpnadsväckande okunnighet om vad begreppet arbetsgivaransvar innebär.

Än idag har inte alla klubbar dragit lärdom av detta då man fortfarande, på vissa håll, uppenbarligen lever i tron att man som arbetsgivare inom idrotten har andra regler att förhålla sig till än vad som gäller på den övriga svenska arbetsmarknaden.

Vad gör förbundet, SEH och SDH för att sprida kunskap om detta och därigenom bidra till en seriösare och professionellare arbetsgivarroll inom elithandbollen?

En rekommendation till klubbarna i detta sammanhang är att ansluta sig till sin egen organisation, Arbetsgivaralliansen, för att därifrån erhålla professionellt stöd och bättre kunskap i frågor som rör relationen arbetsgivare-arbetstagare. Allt för att skapa förutsättningar för att vara en föredömlig arbetsgivare.

Det skulle dessutom innebära förutsättningar för ett idrottsanpassat kollektivavtal vilket SHS enträget driver tillsammans med Unionen. Klubbarna bromsar dessvärre denna process genom ett klent intresse för medlemskap i sin egen arbetsgivarorganisation. Medlemskap där är nämligen en förutsättning för avtal. Endast 8 av de 26 elitlagen (damer och herrar) är fullvärdiga medlemmar. Mot bakgrund av detta svala intresse från klubbarnas sida anser sig Arbetsgivaralliansen inte kunna företräda arbetsgivarsidan. Detta är beklagligt eftersom ett kollektivavtal skulle innebära grundläggande ordning och reda i umgänget parterna emellan.

Genom råd, stöd, konsultationer och juridisk support har SHS under årens lopp biträtt ett flertal medlemmar, enskilda och grupper, som eljest fått driva och bekosta sina fall helt på egen hand. Exempel på detta är lönefrågor i IFK Skövde, Guif och BK Heid samt konkursen i H43. Dessutom har SHS biträtt damlandslaget vid den senaste förhandlingen med Svenska Handbollförbundet. Därutöver har förekommit ett flertal enskilda ärenden gällande bl.a. kontrakts- och försäkringsfrågor där SHS varit medlemmarna behjälplig med att bevaka deras intressen.

Som framgår av ovanstående var det uppenbart att något måste göras för att bevaka den enskilda spelarens intressen och rättigheter och skapa en trygghet i samband med handbollsanställningen.

Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) grundades formellt den 24 januari 2013.

ARNE JOHANSSON
2016-12-01