Go to Top

Positiv trend

Positiv trend

En utökad aktivitet beträffande arbetsrättsliga frågor och då speciellt om jämställdhet pågår inom idrottsrörelsen sedan en tid tillbaka. Så även inom handbollen. Det faktum att idrottsutövare nu höjer rösten har fångats upp av den traditionella fackföreningsrörelsen där Unionen går täten och hakar på denna process.

     – Det är en positiv trend inom idrottsrörelsen och ett uppvaknande för att jämställa idrotten med ett vanligt jobb med schyssta villkor, bra ersättningar, och vettiga förutsättningar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i Radiosportens söndagsintervju.

Som enda forum inom handbollsfamiljen driver och företräder spelarföreningen SHS de aktivas intressen sedan drygt sju år tillbaka. Dessförinnan fanns ingen part som överhuvudtaget ägnade spelarnas villkor och problem någon tanke eller omsorg.

Detta p.g.a. att svensk handboll organisatoriskt är helt uppbyggd på klubbarnas/arbetsgivarnas villkor. Därför har varken Svenska Handbollförbundet, Svensk Elithandboll eller liganämnderna tagit något som helst ansvar för spelarna utan enbart tillgodosett klubbarnas önskemål och gör så än idag.

Därför behövs en stark spelarförening. I och med att SHS bildades finns nu en part som spelarna kan vända sig till med frågor, problem, avtalsbrott och övriga brister i arbetsgivaransvaret som klubbarna frekvent gör sig skyldiga till.

C:a 200 medlemmar har under årens lopp fått juristbiträde av SHS med att lösa uppkomna problem. SHS har således många nöjda och tacksamma medlemmar.

Utan spelarföreningens medverkan hade alternativen för dessa spelare varit att antingen själva driva den uppkomna tvisten gentemot klubbchefer och föreningsordföranden eller att ur egen ficka bekosta en advokat. I båda fallen hade spelarna varit losers.

Nämnas skall att biträde av jurist ingår i medlemsavgiften till SHS.

SHS samverkar med Unionen som inte bara är Sveriges största fackförbund utan även är det förbund som organiserar idrottsutövare och kanslipersonal inom idrotten.

Ett medlemskap i SHS, för den mycket hovsamma medlemsavgiften på 300 kr, utgör en trygghetsförsäkring som ingen spelare i Handbollsligan och SHE bör avstå ifrån. Dels för egen del men också för att ge spelarföreningen förutsättningar att driva verksamheten vidare på åtminstone den nivå vi har idag, och helst att vi ges förutsättningar att kunna vara ännu mer offensiva.

     – Att lagidrotter samlar sig och organiserar sig för att nå ett bra resultat är en förutsättning. Vi ser ett ökat engagemang i flera sporter. Inte minst inom handbollen som förra året gick i bräschen med helt jämställt kollektivavtal med samma villkor för både damer och herrar, säger Linder vidare.

ARNE JOHANSSON