Go to Top

AD tar inte upp Frisks överklagan

Skaraborgs tingsrätts dom från de 31 januari, där de gick på Skövde HF:s linje och gav klubben rätt att sparka tränaren Magnus Frisk, står fast.

En ansökan om prövningstillstånd hade inlämnats till Arbetsdomstolen men den har således lämnats utan bifall.

Det var i mars 2018 som Skövde HF meddelade Frisk, 20 minuter före en träning, att han omgående var avskedad och ombads att lämna ifrån sig nycklarna till hallen. Detta beteende av klubbens ordförande var ”tacken” för 24 års trogen och framgångsrik tjänst i klubben.

Vår uppfattning i målet kvarstår. Vi anser även fortsatt att klubbens hantering av frågan och själva avskedandet strider mot god sed på arbetsmarknaden och att det dessutom saknades skäl för ett avskedande.

Det som avgjorde målet var att tingsrätten fastslog att klubbens rätt att leda och fördela arbetet vägde tyngre. Detta observandum innebär att avtalstexten i framtida tränarkontrakt måste pareras så att inga fler tränare drabbas av dylikt godtycke från arbetsgivarens sida.

Vi återkommer till detta.

ARNE JOHANSSON