Go to Top

Allsvensk serieförening planeras

En allsvensk serieförening är på gång skriver Handbollskanalen. Detta välkomnas av spelarföreningen SHS då ytterligare en samverkanspart skulle möjliggöra och underlätta att nå ut till fler spelare i föreningens uppdrag att tillvarata och främja spelarnas intressen i förhållande till arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer.

LÄS MER I HANDBOLLSKANALEN

Arne Johansson