Go to Top

Amo Handboll kan dras inför domstol

Spelarföreningens jurist Martin Klette företräder medlemmen Jesper Svensson som varit verksam som tränare i Amo Handboll. Svenssons kontrakt sträcker sig till april 2019. Klubben befriade honom från sitt uppdrag inför säsongen 2017-18. Amo Handboll hävdar att kontraktet ej är giltigt då det enligt deras uppfattning har ingåtts av obehörig person.
Förlikningsförhandlingarna om lön kontraktstiden ut, skadestånd och övriga arvoden har strandat varför saken troligen kommer att avgöras i domstol.
ARNE JOHANSSON