Go to Top

Äntligen rättegång i Skövde HF-målet

I mars 2018 blev Skövde HF:s huvudtränare Magnus Frisk avskedad utan att saklig grund förelåg. Med anledning härav lämnades en stämningsansökan mot Skövde HF in till Skaraborgs tingsrätt.

För detta avtalsbrott yrkar Frisk att tingsrätten förpliktigar Skövde HF att erlägga ett allmänt skadestånd om 40 000 kr plus rättegångskostnader som kommer att preciseras senare.

– Huvudförhandling vid Skaraborgs tingsrätt kommer äntligen att hållas den 28 januari nästa år. Skövde HFs ombud Staffan Uvabäck har gjort sitt bästa för att dra ut på det men nu skall vi äntligen få prövat juridiskt om det var tillåtet att entlediga Magnus Frisk med omedelbar verkan från hans anställning som huvudtränare även om man betalade honom hans lön, säger spelarföreningens jurist Martin Klette som företräder Frisk i detta mål.

Skövde HF bestrider skadeståndskravet.

– Fallet följs med intresse från andra lagidrotter eftersom det saknas prejudikat på området, säger spelarföreningens ordförande Arne Johansson.