Go to Top

Årsmöte i Sport-Pro Sverige

Sport-Pro Sverige är en paraplyorganisation för spelarföreningarna i fotboll (SFS), ishockey (SICO) och handboll (SHS).

Föreningen tillvaratar idrottarnas intressen gentemot arbetsgivarna/klubbarna, deras organisationer och sammanslutningar samt Riksidrottsförbundet och resp. specialidrottsförbund.

I digital form har Sport Pro hållit sitt årsmöte.

Till styrelse valdes: Ordf. Kristoffer Sparring (SICO), Vice ordf. Arne Johansson (SHS), Caroline Jönsson (SFS), Klara Stenberg (SICO), Anders Jemail (SFS). Suppleanter: Magnus Erlingmark (SFS) och Erik Zachrisson (SICO). Ytterligare en ledamot från SHS kommer att adjungeras till styrelsen.