Go to Top

Målvaktsenkät om skott mot huvudet

Marcus Löfström på Alingsås Tidning håller på med en intressant och aktuell enkät bland Handbollsligans målvakter. Detta med anledning av problemet med skott mot huvudet och därmed risk för allvarliga skador som t.ex. hjärnskakningar och ögonskador. I denna artikel intervjuas sex målvakter. Övriga följer i kommande nummer av AT.

Läs om enkäten i ALINGSÅS TIDNING