Go to Top

Blog Archives

SHS verksamhetsberättelse 2017-18

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018 Styrelsen har bestått av: Arne Johansson, ordförande, Johan Jakobsson, vice ordförande, Ida Odén, kassör Patrik Fahlgren, ledamot Tobias Johansson, ledamot Suppleant: Alexander Stenbäcken. Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik. Revisorer: Johanna Ahlm och Charlie Sjöstrand. Valberedning: Lars …Read More

SHS-årsmöte i Partille Arena

Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) har hållit sitt sjätte årsmöte i Partille Arena. Arne Johansson omvaldes till ordförande. En post han innehaft sedan föreningens bildande 2013. Till övriga styrelseledamöter valdes: Johan Jakobsson, Sävehof, vice ordförande Ida Odén, Sävehof, kassör, Tobias Johansson, Redbergslids IK Mikael Appelgren, Rhein Neckar Löwen. Adjungerade ledamöter är …Read More

Skövde HF inför skranket

Stämningsansökan mot Skövde HF har inlämnats till Skaraborgs tingsrätt. Detta med anledning av att huvudtränaren Magnus Frisk den 22 mars 2018 blev avskedad utan att saklig grund förelåg. För detta avtalsbrott yrkar Frisk att tingsrätten förpliktigar Skövde HF att erlägga ett allmänt skadestånd om 40 000 kr plus rättegångskostnader som …Read More

SHS årsmöte i Partille Arena

SHS årsmöte tisdagen den 18 september 12.00 kommer att hållas i Partille Arena. Besked om deltagande på årsmötet emotses via mail info@spelarforeningenhandboll.se senast den 14 september. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Handlingar finns tillgängliga hos undertecknad. Välkomna! Arne Johansson, ordf. SHS info@spelarforeningenhandboll.se 0708-17 39 39

Stämningshot över Skövde HF

Spelarföreningen Handboll Sverige företräder medlemmen Magnus Frisk i tvist gentemot Skövde HF. Frisk blev den 22 mars i år avskedad utan att saklig grund härför förelåg. Detta innebär att klubben begått ett kontraktsbrott som kan medföra ett allmänt skadestånd. Skövde HF:s ordförande Anders Löfvenborg har å föreningens vägnar bestridit betalningsskyldighet …Read More