Go to Top

Brokopp ny SHS-ordförande

Inför dagens årsmöte med spelarföreningen hade Arne Johansson, som varit ordförande sedan bildandet 2013, avböjt omval.
Till ny SHS-ordförande valdes Fredrik Brokopp, Höganäs. Brokopp har en mångårig erfarenhet såväl från elithandboll som fackligt arbete.
Till övriga styrelseledamöter omvaldes Johanna Ahlm, David Wattström, Jim Andersson och Mikael Appelgren. Nyval på Angelica Wallén.
Till revisorer omvaldes Charlie Sjöstrand och Johan Jakobsson.
Det konstituerande styrelsemötet kommer att hållas den 9 september.
Arne Johansson