Go to Top

Centralt avtal om korttidsarbete inom kort

För att räta ut de frågetecken som finns betr. korttidspermittering/korttidsarbete har spelarföreningen idag, efter överläggningar med Unionen, gett klartecken till uppdraget att de med Arbetsgivaralliansen ska förhandla fram ett centralt avtal som även gäller anställda som går på branschavtalet ”lagidrott”, d.v.s. också för handbollsspelare.

Det centrala avtal som finns tecknat sedan tidigare gäller enbart branschavtalet ”idrott”, d.v.s. framförallt för kanslipersonal och tränare.

En del klubbar är uppenbarligen tidigt ute och har redan kommit överens om korttidsarbete för spelartruppen. De villkor som då diskuteras är desamma som för övrig personal. D.v.s. 40 % tjänstgöringsgrad och bibehållen lön 92,5 %. Tjänstgöringsgrad på 60 och 80 procent kan också förekomma. Då blir den minskade lönen 6 resp. 4  %.

Samtliga uppgörelser mellan klubbar och spelare måste förankras i ett lokalt avtal med Unionen i respektive region.

Noteras skall att lagen om korttidsarbete inte gäller förrän den 7 april (med retroaktivitet som längst från den 16 mars) och att det dessutom ännu inte finns ett centralt avtal vilket är en förutsättning. Innan någon permittering kan sjösättas krävs vidare ett tillstyrkande från Tillväxtverket som är den administrerande och beslutande myndigheten.

Spelarföreningens förhoppning är att vi inom några dagar ska ha ett centralt avtal mellan Unionen och Arbetsgivarverket på plats även för spelare så att båda parter en gång för alla vet vad som gäller och att de många frågor som nu florerar kan få sina svar.

ARNE JOHANSSON