Go to Top

Danska TV2 har granskat handbollen

Danska TV2 har gjort har gjort en undersökning om förekomsten av svarta pengar i 1: a och 2: e divisionen.

Detta faktum kommenterar Håndbold Spiller Foreningens direktör Michael Sahl Hansen i denna artikel.

Problemet föranleder nu det danska skatteverket, SKAT, att genomföra fler kontrollbesök till klubbarna för att stämma i bäcken.

Ingen ska tro att svensk elithandboll, Handbollsligan och SHE, är befriat från detta problem. En motsvarande granskning inom svensk elithandboll skulle därför sannolikt ge precis samma resultat.

Under de dryga sex år som Spelarföreningen Handboll Sverige funnits har vi fått en god insikt i hur arbetsgivarna/klubbarna agerar ”under radarn”. Något som Liganämnden, förbundet eller Svensk Elithandboll blundar för eller inte har kännedom om överhuvudtaget.

Noteras skall att när det gäller förekomsten av svarta löner så har arbetsgivarna alltid det övergripande ansvaret i de villkor som erbjuds spelarna.

Arbetsgivarna har i legio antal fall, som föranlett spelarföreningens agerande, visat på bristande respekt för ingångna kontrakt, vilka i flera fall utgör direkta avtalsbrott.

Några exempel:

  • Uppsägning av kontrakt utan sakliga skäl
  • Ej utbetalda, eller försenade, löner eller förmåner
  • Utan överenskommelse, ensidigt, avvika från det som står i kontraktet
  • Usel arbetsmiljö, t.ex. mobbing och trakasserier
  • Felaktiga kontrolluppgifter till Skatteverket
  • Svarta löner så sent som inkomståret 2018

En granskning av tillståndet inom svensk elithandboll skulle således kunna påvisa ett flertal allvarliga fel och brister vilket ger ambitionen om att skapa en professionellare sport en rejäl knäck.

Om inte viljan till ändring finns hos arbetsgivarna kommer därför svensk elithandboll även fortsättningsvis att vara mer amatörmässig än professionell.

Så ligger det till.

ARNE JOHANSSON