Go to Top

Dom på fredag i tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF

Artikel I Skaraborgs Läns Allehanda

Det blev en lång förhandling när tvisten mellan handbollstränaren Magnus Frisk och Skövde HF skulle avgöras i Skaraborgs tingsrätt. På fredag kommer domen.

Tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF har varit segdragen. Parterna har stått mycket långt ifrån varandra, det konstaterades i rätten redan för ett år sedan, när ett försök till förlikning gjordes. Att målet är komplicerat visar också förhandlingarna i Skaraborgs tingsrätt, som hölls under tisdagen.

Allt började med styrelsens beslut i november 2017 att Magnus Frisk, som varit tränare i Skövde HF sedan 1994, inte skulle få fortsätta sitt uppdrag. I mars 2018 bestämde man sig för att arbetsbefria honom under de sista månaderna av kontraktet. Frisk menar att han i praktiken fick sparken och berättade i rätten att han tog beskedet mycket hårt.

– Det var tufft. Jag kände mig trött och tagen, förklarade han.

Magnus Frisk har stämt klubben för kränkning och begär ett skadestånd på 40 000 kronor, men hans advokat Martin Klette menar att målet är mer omfattande än så.

– Rätten ska ta ställning till om en klubb som arbetsgivare bara kan lyfta bort en tränare från sina arbetsuppgifter, hindra honom från att utöva sitt arbete och stänga av honom från arbetsplatsen. Är det tillåtet inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet eller är det en åtgärd som är att jämställa med ett avskedande? Det är en oerhört viktig principiell fråga, säger Magnus Frisks advokat Martin Klette.

Det anser dock inte Skövde HF, som företräds av advokat Staffan Uvabäck.

– Vi delar inte uppfattningen att frågan har så stort prejudikatsintresse som motparten säger för att det är speciella omständigheter.

Skövde HF anser inte att klubben har gjort något fel, utan menar att man följt gängse regler. Frisk har inte avskedats, utan styrelsen har valt att inte förnya kontraktet med honom. Men Frisk uppfattade sig som avskedad och där ligger ansvaret hos arbetsgivaren, i detta fallet Skövde HF, att rätta till missförståndet, menar hans advokat.

– De borde insett det och aktivt agerat för att rätta till detta missförstånd. I o m att de varit passiva så har deras åtgärd lett till att handlingen är att jämställa med ett avskedande, kommenterar Martin Klette.

Men Staffan Uvabäck menar att Magnus Frisk borde ha insett att det inte var tal om något avskedande.  Under den sista avtalstiden blev han arbetsbefriad och då fick han också lön.

– En avskedad person får normalt aldrig lön, påpekade han i rätten.

Uvabäck ställde också frågan varför handbollstränaren inte ställde frågan om varför han avskedats, men Martin Klette menar alltså att det inte ligger på den anställde att agera.

Arbetsbefrielsen var också en sak som kom upp under förhandlingen. Staffan Uvabäck menade att det inte är något fel att arbetsbefria en anställd.

– Arbetsgivaren har alltid rätt att leda och fördela arbetet och det är precis vad som hänt här, sa han och pekade på att det inte finns någon praxis som styrker att arbetsbefrielse av en tränare innan kontraktstiden löper ut skulle resultera i en ekonomisk ersättning som kompensation för att det skulle kunna skada tränarens renommé.

Att det finns en sådan praxis hävdar dock Magnus Frisk och hans advokat.

– Vi anser det. Hade vi kunnat åberopa skiljedomar, vilket man inte kan, så hade vi kunnat visa det, säger Martin Klette.

Han förklarar att ett skiljeförfarande är att betrakta som ett privat eller inofficiellt domstolsförfarande inom idrottsvärlden. Man vill sköta tvister internt. Nackdelen är att det försvårar för tränare att få sina rättigheter tillgodosedda, menar Martin Klette.

– Därför är det så viktigt att få ett prejudikat på det här området från en allmän domstol eller så småningom från arbetsdomstolen.Om bevisen räcker för en fällande dom är dock oklart.

– Vi har tagit upp de grunder som talar till Magnus Frisks fördel och har två sakkunniga utlåtanden som stödjer vår sak. Vi får se hur tingsrätten bedömer det och om den delar vår bedömning eller inte, säger Martin Klette.

Domen meddelas på fredag den 31 januari. Då avgörs också vem som får betala rättegångskostnaderna som väntas bli över 250 000 kronor – långt mer än de 40 000 kronor som Frisk begärt i skadestånd.

SLA