Go to Top

EHPU-möte i Frankfurt

Representantskapsmöte i Frankfurt med den europeiska spelarunionen EHPU. Agendan upptar många angelägna och aktuella frågor som rör spelarnas villkor.  Mål samt strategier för att uppnå dessa föresatser diskuterades.

Mer info följer längre fram.

ARNE JOHANSSON