Go to Top

Enkät angående graviditet och föräldraskap

SHS genomför f.n. tillsammans med Sport Pro (fotboll och ishockey) en enkätundersökning med syftet att undersöka vilka hinder samt fördelar elitspelarna ser med att bilda familj under idrottskarriären.

I steg 1 så ställs enkäten till de c:a 240 spelarna i SHE men enkäten kommer senare även att skickas till herrarna då vi anser att även  spelarna i Handbollsligan har svårt att kunna vara föräldrar fullt ut i vissa situationer.

Vår ambition och förhoppning är enkätsvaren ska utgöra faktaunderlag vid omförhandling av kollektivavtalet så att en graviditets- och föräldrapolicy framöver ska kunna inkluderas i avtalet.

Arne Johansson