Go to Top

FN-förbundets pris till Linnea Claesson, Skuru IK

Opinionsbildaren och handbollsspelaren Linnéa Claeson får Svenska FN-förbundets pris 2017 för sina enastående insatser för att främja mänskliga rättigheter. Linnéa Claeson är bl.a. nätaktivist och skapare av Assholesonline på Instagram.

Motiveringen till  Svenska FN-förbundets pris lyder:

”Linnéa Claeson har med mod reagerat och agerat öppet mot hot och kränkningar på nätet, och därigenom synliggjort en skrämmande verklighet som många möter. Linnéa har, genom ett engagemang som spridit sig som ringar på vattnet i breda folklager, bemött sexuella trakasserier med en blandning av humor och allvar. Linnéa lyfter också på ett förtjänstfullt sätt fram dessa viktiga frågor i traditionella medier.”

Läs mer på FN-förbundets hemsida.

ARNE JOHANSSON