Go to Top

Förlängd möjlighet till korttidsarbete

Info till spelare i Handbollsligan och SHE

Som vi tidigare har meddelat så har Unionen och Arbetsgivaralliansen tecknat avtal om att kunna förlänga stödet för korttidspermitteringar till att gälla även perioden juli-september.

Ev. fortsatt permittering förutsätter att klubbarna, efter samråd med spelartruppen, tecknar lokal överenskommelse med Unionen.

Samma permitteringsnivåer som tidigare kommer  att gälla även under den nu förlängda perioden.

Är det så att ni har några frågor med anledning av detta är det bara att kontakta undertecknad.

/ Arne
info@spelarforeningenhandboll.se
0708-17 39 39