Go to Top

Förlikning mellan klubb och tränare

En tvist i samband med en uppsägning har, genom spelarföreningens medverkan, avgjorts genom en förlikning mellan parterna.

”Amo Handboll och Jesper Svensson har den 25 juni 2018 enats om villkoren för Jesper Svenssons förtida upphörande som tränare för klubben. Parterna tackar varandra för tiden som varit och önskar varandra lycka till i framtiden”.

ARNE JOHANSSON