Go to Top

Förlikning mellan Madeleine Gustafsson och Spårvägen HF

Efter ny muntlig förberedelse i Södertörns tingsrätt idag har Madeleine Gustafsson och Spårvägen HF ingått en förlikning som innebär att Madeleine Gustafsson erhåller full lön för perioden 2014-05-01–2015-05-31 samt 30 000 kr i ideellt skadestånd. Spårvägen HF betalar också Madeleine Gustafssons ombudskostnader. Förlikningen kommer stadfästas i dom. Madeleine Gustafsson har företrätts av SHS-juristen Martin Klette,

Bakgrunden till målet i tingsrätten var att Spårvägen HF hävdade att någon regelrätt anställning ej förlegat. Detta trots att Madeleine Gustafsson ingick ett skriftligt tvåårsavtal för spel i klubben med slutdatum 2015-05-31. Ett sådant tidsbegränsat avtal kan inte sägas upp i förtid, om inte s.k. saklig grund för avsked föreligger.

ARNE JOHANSSON