Go to Top

Försäkringskassan missgynnar handbollsspelare

Handbollen är en av de mest skadedrabbade idrotterna. Hjärnskakningar, ben- arm- och axelskador är vanligt förekommande. Skador som innebär långa rehabiliteringar och sjukskrivningar.

Till skillnad mot de professionella ligorna Allsvenskan och Superettan i fotboll samt SHL i ishockey så är handbollen till övervägande del semiprofessionell.

C:a 75 % av spelarna i Handbollsligan och SHE måste därför, för sin försörjning, ha en anställning vid sidan om sitt elitidrottande.

Trots en skada har spelaren ofta arbetsförmåga att utföra det andra jobbet under rehabiliteringen. Här uppstår problem betr. sjukpenningen.

Författningsbestämmelserna, som Försäkringskassan (Fk) har att förhålla sig till, är helt enkelt inte anpassade för dubbelarbetande elitidrottare vilket innebär att spelare vid skada blir missgynnade vad gäller sjukpenningen.

Spelarna får en för låg andel av sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i sjukpenning.

Inte sällan är dessutom besluten av Fk godtyckliga och kan variera från region till region. Slumpen avgör.

Utöver problemet med orättvis sjukpenning ska även noteras att handbollens övriga försäkringsskydd är svagt.

Olycksfallsförsäkringen (TFI) genom kollektivavtalet och licensförsäkringen i Gjensidige är i princip inte värda någonting om olyckan är framme.

Vad gäller Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) som hanteras av AFA Försäkring, så håller Unionen tillsammans med Arbetsgivaralliansen på med ett projekt om detta. Detta arbete bör forceras.

SHS har tagit initiativ till att genomlysa ovanstående frågor vilket nu sker i en arbetsgrupp inom ramen för Sport Pro Sverige tillsammans med spelarföreningarna i fotboll (SFS) och ishockey (SICO) och där även Unionen kommer att involveras.

Arbetsgruppen gör f.n. fallstudier för att kartlägga och styrka hur spelare blir missgynnade betr. sjukpenning och försäkringsersättning.

SHS har vid flera tillfällen biträtt medlemmar i denna typ av frågor. Därför har vi god kännedom om de snedsitsar som förekommer och hur spelare drabbas ekonomiskt vid skada.

Sannolikt finns det många fler liknande fall där SHS inte har involverats utan där spelarna bara funnit sig i Fk:s beslut.

Vi vill därför uppmana drabbade spelare att höra av sig med sina erfarenheter i detta sammanhang som vi kan tillfoga vår granskning. Maila till: info@spelarforeningenhandboll.se

Arne Johansson