Go to Top

Försämring av invaliditetsersättningen

Svenska Handbollförbundet (SHF) har bytt försäkringsbolag. Från Folksam till norska Gjensidige.

Anledningen till bytet av försäkringsbolag var att Folksam ville höja att gränsen för möjlig ersättning för medicinsk invaliditet från 5 procent till 15 procent.

Detta kunde SHF inte acceptera. I stället tecknades avtal med Gjesidige. I detta avtal höjdes gränsen ”bara” till 10 procent. Spelare har hört av sig till spelarföreningen betr. denna försämring.

Redan vid 5-procentsnivån var det svårt att få invaliditetsersättning beviljad. Hur det nu blir när sådan ersättning överhuvudtaget inte kan bli aktuell i spannet 0-9 procent kan var och en förstå. Detta är ett avsevärt försämrat försäkringsskydd gentemot de villkor som tidigare gällt under lång tid.

I stället har akut- och invaliditetsersättningen för skador som ger mindre än 10 procents medicinsk invaliditet bytts ut mot en ny tjänst som kallas ”Aktiv vård”.

I detta sammanhang lyfter man fram att försäkringen nu innefattar råd och behandling som är både förebyggande och för att spelarna snabbare ska bli spelklara efter skada.

Tre fria besök á 200 kr hos fysioterapeut, eller motsvarande, utgör dock ingen förmån för elitspelare då alla elitklubbar redan har sådan kompetens i sina organisationer.

SHS tittar nu på förutsättningarna och villkoren för en tilläggsförsäkring som kompenserar försämringen i licensförsäkringen.

ARNE JOHANSSON