Go to Top

Fripassagerare

Elitidrottare behöver precis som alla andra yrkesgrupper någon som kan representera dem i olika sammanhang.

För handbollsspelare på toppnivå har SHS nu funnits i åtta år. Ingen annan part inom svensk handboll tar ansvaret för att bevaka och driva spelarnas intressen.

Det är medlemmarna som skapar förutsättningarna för att SHS ska kunna uppnå de gemensamma målen om att förbättra och trygga handbollsanställningen.

I vissa klubbar är medlemsanslutningen i stort sett mangrann. I andra avsevärt lägre.

Att gå med i en förening är så klart ett fritt val. Hur många som ansluter sig kan bero på hur man uppfattar medlemskapets värde. Styrelsen har därvid en stor och viktig roll att informera om vad SHS erbjuder och tydliggöra föreningens uppgift och möjlighet för den enskilde spelaren.

Våra små resurser till att aktivt jobba med medlemsrekryteringen har dock hittills begränsat våra möjligheter att vara så offensiva som vi hade önskat.

SHS-insatserna kan gälla akut problemlösning likaväl som framåtsyftande åtgärder för bättre villkor.

Det finns många exempel på frågor som gagnar samtliga spelare i SHE och Handbollsligan.

T.ex. kollektivavtalet (bl.a. pension, sjuklön), Försäkringskassan (sjukpenning vid skada), Tillväxtverket (korttidspermittering), Försäkringar (olycksfall, elitidrottsförsäkring), Trygghetsrådet (omställning och utbildning vid karriärväxling), Antidopingarbetet, Rättighetsfrågor (reklam, namn och bild) och flera andra frågor som SHS driver i samverkan med bl.a. Sport Pro (fotboll och ishockey) och den europeiska spelarunionen EHPU.

Gemensamt för ovanstående punkter är att de främjar handbollsvardagen för alla 500 spelarna i SHE och Handbollsligan vilket således innebär att de spelare som är medlemmar, genom sina medlemsavgifter, finansierar ett arbete som även andra drar nytta av.

Detta syndrom är dock inte unikt för SHS utan gäller alla organisationer med facklig verksamhet men likväl är det otacksamt när systemet inbjuder till fripassagerare som får tillgång till resultatet av föreningens strävan även om de väljer att inte vara anslutna.

Ett medlemskap i SHS är inte bara solidariskt mot de som redan är medlemmar utan det ligger, i högsta grad, även i den enskilda spelarens eget intresse. Det lönar sig att vara medlem.

SHS är spelarnas röst i alla frågor och utgör därmed en värdefull samlingsplats för samtliga elitspelare.

Välkommen som medlem, du också. Det kostar inte mer än 300 kr. Swisha till 123 113 31 64. Uppge namn och klubb.

/ Arne Johansson, ordf. SHS