Go to Top

Frisk överklagar

Magnus Frisk, med biträde av spelarföreningens juridiske rådgivare Martin Klette, överklagar Skaraborgs tingsrätts dom i målet mot Skövde HF ang. att han blivit ensidigt avskedad utan saklig grund. Frisk hade yrkat att tingsrätten skulle förplikta Skövde HF att till honom betala allmänt skadestånd med 40 000 kr.

I överklagandet, som vi senare återkommer till mer i detalj, åberopar Frisk flera svaga punkter i domslutet som gör att tvivel finns om att tingsrätten kommit fram till ett riktigt domslut.

– Det finns, enligt vår mening, inte fog vare sig i lag eller praxis för tingsrättens slutsats. Därför går i nu vidare och begär prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, säger Arne Johansson, ordförande i  spelarföreningen.

Intervju med Arne Johansson i RADIO SKARABORG