Go to Top

Info från SHS-sponsor Kuylenstierna & Skog

Kuylenstierna & Skog S.A. erbjuder ett vitt spektra av förvaltningsformer. De samarbetar med ett flertal svenska banker, utländska banker och försäkringsbolag. För kundernas vägnar förvaltar man i privata såväl som institutionella depåer, svenska och utländska försäkringar samt bistår med annan service som innefattas av Private Banking. Efter att ha fastställt kundens individuella situation tar Kuylenstierna & Skog S.A., tillsammans med kunden, ställning till vilken förvaltningstjänst som passar kunden bäst.