Go to Top

Kallelse till SHS-årsmöte

Spelarföreningen Handboll Sverige kallar till stadgeenligt årsmöte tisdagen den 29 september 12.00 i Sävedalen.
Anmälan om deltagande vid årsmötet görs via e-post till info@spelarforeningenhandboll.se.
För handlingar och övrig information om årsmötet kan undertecknad kontaktas på telefon 0708-173939
Arne Johansson, ordf. SHS