Go to Top

Klubbarnas kontraktsmall kritiseras

När handbollens kollektivavtal trädde i kraft den 1 maj 2019 utgör det automatiskt en plattform för nya spelarkontrakt. Klubbarna/arbetsgivarna har mot denna bakgrund tagit fram en mall för standardkontrakt.

Denna mall har ensidigt tagits fram av arbetsgivarsidan. Vare sig Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, eller vår förhandlingspart Unionen har getts tillfälle att inkomma med synpunkter.

I samband med flera pågående kontraktsförhandlingar har SHS nu blivit kontaktade av spelare ang. formuleringar i kontraktsmallen som de ifrågasätter. Ett sådant exempel är att klubbarna anser sig ha rätten att, utan spelarens medgivande, flytta spelaren till annan klubb, även i lägre division.

Med anledning härav har SHS hos Unionen initierat ärendet för överläggningar om en revidering av kontraktsmallens innehåll och ev. förhandling med Arbetsgivaralliansen som är klubbarnas förhandlare.

Unionens uppfattning är att en spelare aldrig mot sin vilja kan tvingas spela för en annan förening, än den där kontraktet är skrivet. Spelaren kan självklart tillsammans med respektive klubb komma överens om exempelvis utlåning eller övergång så länge spelaren har medgett detta.

Unionen anser att den skrivning som finns reglerad i spelaravtalet strider mot svensk arbetsrättslagstiftning då kontrakterad spelare inte kan bli omplacerad till ett annat organisationsnummer utanför gällande anställningsavtal.

Det spelar ingen roll om spelaren har för lite speltid eller är skadad. Klubben kan ändå inte tvinga någon att spela för en annan förening.

ARNE JOHANSSON