Go to Top

Korttidsarbete: Avtal signat för spelare

Unionen och Arbetsgivaralliansen har nu tecknat ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete för fotbolls-, hockey- och handbollsspelare gällande t.o.m. 2020-12-31.

Syftet med det centrala avtalet är att öppna upp möjligheten för arbetsgivare/klubbar att sluta lokala avtal om korttidsarbete även för spelare vilket tidigare centrala avtal medgav.

OBS! Respektive förening måste teckna avtal med Unionen regionalt innan detta kan falla på plats.

Avtalet bygger på det nya systemet för korttidsarbete med statligt stöd som presenterades av regeringen den 16 mars.

Genom den lokala överenskommelsen kan korttidsarbete införas med arbetsbefrielse i tre olika steg, 20, 40 eller 60 procent.

Löner och andra ersättningar som står i direkt relation till utfört arbete ska i de tre stegen sänkas på sätt som följer av lagen för korttidsarbete. D.v.s. 4,0, 6,0 eller 7,5 procent

Arbetsgivare ansöker om statsbidrag hos Tillväxtverket som administrerar och beslutar i varje enskild fall.

Den 7 april träder reglerna i kraft, men de kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars om så överenskommes.

Det ankommer nu på arbetsgivarna/klubbarna att säkerställa att information går ut till spelarna på rätt sätt.

Det är självklart för spelarkollektivet att avstå delar av sin lön, för att hjälpa sina klubbar i Handbollsligan och SHE  ekonomiskt och solidariskt sluta upp genom att vara en viktig part i den här angelägna frågan.

ARNE JOHANSSON