Go to Top

Kuylenstierna & Skog S.A. sponsorer till SHS

En av sponsorerna till Spelarföreningen Handboll Sverige är Kuylenstierna & Skog S.A. Ett oberoende kapitalförvaltningsbolag etablerat i Luxemburg. Företaget erbjuder kapitalförvaltning såväl för privatpersoner som institutioner i Sverige och övriga Europa. Förvaltningen är beroende av kundens önskemål, kunskap och intresse. Kuylenstierna & Skog S.A. arbetar med skräddarsydda helhetslösningar för våra kunder som bygger på en långsiktig affärsrelation.

Kuylenstierna & Skog S.A.