Go to Top

Låga löner i Sverige

Den låga lönenivån inom svensk handboll belyses i denna artikel i Expressen. Detta faktum innebär såväl att toppspelare som unga talanger försvinner utomlands då klubbar i Handbollsligan och SHE sällan har något att sätta emot lockropen från klubbar i andra europeiska ligor

EXPRESSEN