Go to Top

Lugis herrar fick avtals-info

Nu har även Lugis herrlag suttit på skolbänken för en genomgång av Unionens ombudsman Lars-Göran Olsson om kollektivavtalet och dess innebörd. Vidare informerades om vikten av att vara medlem i Unionen och spelarföreningen SHS. Ju fler medlemmar desto större tyngd i arbetet för bättre generella villkor för handbollsspelarna.