Go to Top

Magnus Frisk förlorade tvisten mot Skövde HF

Magnus Frisk förlorade i första instans gentemot Skövde HF. Skaraborgs tingsrätt dömde till Skövde HF:s fördel och ogillade käromålet.

Efter att ha läst delar av den 24 sidor långa domen en första gång kommenterar Magnus Frisks juridiska ombud Martin Klette domen en första gång.

– Domen känns delvis som ett hastverk i och med att domaren endast hade 2-3 dagar till sitt förfogande innan han skulle avsluta sin anställning vid tingsrätten och flytta till Palestina. I normala fall tar tingsrätten 2-4 veckor på sig att fundera och komma fram till ett domslut och sina domskäl härför. Det lämnar en liten besk smak i sammanhanget.

– Tvisten tog upp vissa mycket intressanta och viktiga frågor ur ett juridiskt perspektiv samt för en tränare och andra arbetsgrupper inom idrotten som är tidsbegränsat anställda. Den ensamma domaren i Skaraborgs tingsrätt har inte haft några prejudikat (vägledande avgöranden) att luta sig emot i o m att vissa av dessa frågor aldrig har prövats tidigare i och med att de i det flesta fall prövas inom idrottens olika skiljenämnder där deras avgöranden inte kan åberopas som prejudikat.

– Tingsrätten har satt likhetstecken mellan att avskedas eller vara föremål för en med avskedande jämförbar åtgärd och att inte få lön. Jag vill påstå att man visst kan få lön avtalstiden ut även om man har blivit avskedad. Det är endast en form av ekonomiskt skadestånd som alltid skall utgå när man blivit avskedad utan saklig grund. Tingsrätten förefaller tyvärr fästa avgörande betydelse vid detta faktum att Magnus Frisk fått sin lön avtalstiden ut.

– Ett annat resonemang av tingsrätten som är svårt att förstå är att tingsrätten förefaller fästa större vikt vid Skövde HFs påstådda avsikt med begreppet ”entlediga” (Martin Henrysson sade i sitt förhör att han hade råkat läsa om begreppet i en tidningsartikel och råkade använda det vid mötet med Magnus Frisk när han egentligen menade ”arbetsbefria”) än vid hur Magnus Frisk uppfattade begreppet. Tingsrätten menar att man inte kan fästa någon vikt vid begreppets språkliga betydelse (det betyder enligt Svenska Synonymordboken ”avskeda”) men det menar jag att man både kan och skall. Jag menar att man istället borde ha utgått ifrån hur Magnus Frisk har uppfattat begreppet och åtgärden som vidtogs mot honom och gått på vår linje att Skövde HF inte har gjort något för att rätta till detta påstådda missförstånd.

– Nu återstår att analysera domen mera i detalj och fundera på om Magnus Frisk orkar och vill överklaga domen till Arbetsdomstolen. För detta krävs prövningstillstånd. I Arbetsdomstolen sitter domare med arbetsrätt som specialitet till skillnad från en domare i tingsrätt som är en ”allätare”. Kommer Arbetsdomstolen att pröva fallet ökar nog chanserna till ett annat domslut än Skaraborgs tingsrätt.

– Ett råd jag kan ge alla tränare i landet är att särskilt skriva in en klausul i sitt avtal att om klubben skiljer dem från uppdraget att vara huvudansvarig tränare och sätter annan tränare i hans/hennes ställe så skall man erhålla full lön avtalstiden ut, ett allmänt skadestånd om x kr och rätt att ta annat arbete utan att den nya lönen skall avräknas. Då kommer klubbarna tänka mer än en gång innan de gör det Skövde HF har gjort mot Magnus Frisk. Då slipper man också processa för sina rättigheter i domstol.

– Jag vill tacka Magnus Frisk att han har orkat stå upp för sin sak och hoppas att han orkar och vill överklaga domen. Till det får vi dock återkomma! Skövde HF vann i så fall första halvlek men matchen är som bekant inte över förrän andra halvlek är slut!

MARTIN KLETTE