Go to Top

Målet Frisk-Skövde HF upp i rätten

Domstolsförhandlingar i målet mellan Magnus Frisk och Skövde HF kommer att äga rum onsdagen den 9 januari 2019 genom muntlig förberedelse i Skaraborgs tingsrätt.

Bakgrunden till målet är att Frisk har stämt Skövde HF med anledning av att han blivit ensidigt avskedad utan saklig grund. Frisk yrkar att klubben ska erlägga ett allmänt skadestånd med 40 000 kr.

Skövde HF bestrider framställda ersättningskrav.

Ombud för Magnus Frisk i denna tvist är Spelarföreningen Handboll Sveriges jurist Martin Klette.

ARNE JOHANSSON