Go to Top

Möte med SEB

Möte med SEB för information och överläggningar kring frågor om Idrottsutövarpensionen (IUP) och Trygghetsförsäkring vid Idrottsskada (TFI). Båda dessa punkter, som bland mycket annat stärker handbollsspelarnas rättigheter, ingår i kollektivavtalet som gäller från den 1 maj 2019.

Bilden: Anders Bokvist, Key Account Manager, SEB, Helene Häll, kundansvarig SEB och Arne Johansson, ordf. SHS.