Go to Top

NYHETER

Sätter punkt efter 25 år

Idag gör jag min sista dag som handbollsarbetare. Det började 1996 som ordförande i Alingsås HK, därefter som kanslichef för Herr Elit Handboll (Svensk Elithandboll) och sedermera som ordförande i Spelarföreningen Handboll Sverige. Inför dagens årsmöte med spelarföreningen meddelades valberedningen, redan tidigt i våras, att jag inte stod till förfogande för …Read More

Brokopp ny SHS-ordförande

Inför dagens årsmöte med spelarföreningen hade Arne Johansson, som varit ordförande sedan bildandet 2013, avböjt omval. Till ny SHS-ordförande valdes Fredrik Brokopp, Höganäs. Brokopp har en mångårig erfarenhet såväl från elithandboll som fackligt arbete. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Johanna Ahlm, David Wattström, Jim Andersson och Mikael Appelgren. Nyval på Angelica …Read More

Spelarföreningens verksamhet 2020-21

Här följer ett kort sammandrag av verksamheten i Spelarföreningen Handboll Sverige under tiden 1 juli 2020 – 30 juni 2021. Styrelsen har bestått av: Arne Johansson, ordförande, Fredrik Brokopp vice ordförande, David Wattström, kassör Jim Andersson, ledamot Mikael Appelgren, ledamot Johanna Ahlm, ledamot Sabina Jacobsen, ledamot (t.o.m. 2020-12-31) Under året …Read More

Anmälan till SHS-årsmötet

Spelarföreningen Handboll Sverige håller sitt nionde ordinarie årsmöte onsdagen den 1 september 10.00. Medlemmar som önskar delta digitalt i årsmötesförhandlingarna kan anmäla sig senast den 27 augusti via mail till info@spelarforeningenhandboll.se Vi skickar därefter ut handlingar och direktiv om uppkopplingen till Teams. Välkommen. Arne Johansson

SHS-årsmöte 1 september

Vi välkomnar medlemmar i Spelarföreningen Handboll Sverige till årsmöte, som kommer att hållas onsdagen den 1 september 10.00 via den digitala plattformen Teams. Anmälan om deltagande görs senast den 27 augusti 2021 via e-post till info@spelarforeningenhandboll.se Därefter skickar vi handlingar och information om länken för anslutning till Teams. Arne J, …Read More