Go to Top

NYHETER

SHS verksamhetsberättelse 2019-20

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 Styrelsen har bestått av: Arne Johansson, ordförande, Johanna Ahlm, vice ordförande, Ida Odén, kassör Mikael Appelgren, ledamot David Wattström, ledamot Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik. Revisorer: Johan Jakobsson och Charlie Sjöstrand. Valberedning: Lars Bernhardsson och Robert …Read More

Så här blir du medlem i SHS

Enkelt att bli medlem i Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) Medlemsavgiften som endast är 300 kr betalas antingen via Swish eller Bankgiro. Bankgiro: 184-9678 Swish: 123 113 31 64 OBS! Ange namn och klubb SHS driver och bevakar alla handbollsspelares intressen och villkor. SHS skapar trygghet och inflytande i handbollsanställningen så att den …Read More

SHS har hållit årsmöte

Bilden: SHS arbetsutskott David Wattström, Arne Johansson och Fredrik Brokopp Spelarföreningen Handboll Sverige har hållit sitt åttonde ordinarie årsmöte. Till ordförande omvaldes Arne Johansson som innehaft den posten sedan föreningens bildande. Ida Odén som varit kassör under samma tid hade avböjt omval. Styrelsen för verksamhetsåret 2020-21, som utökades från fem …Read More

Även elitidrottare mår dåligt under pandemin

En stor del av våra elitidrottare mår sämre under den pågående covid-19-pandemin och fler kvinnor än män har upplevt att de mår dåligt. Däremot har få drabbats av depression- eller ångestsjukdom. Det visar en studie som genomförts i expressfart av forskare vid Lunds universitet och som publiceras i International Journal …Read More

Snedsits vid sjukskrivning p.g.a. skada

Ingen annan lagsport, i förhållande till antal utövare, är förknippad med större skaderisk än handbollen. Det finns en hög risk för skador i alla delar av kroppen men framför allt för knäskador. I de flesta fall innebär det lång rehabilitering och därmed sjukskrivning. Handbollen har dessutom det största antalet skador …Read More