Go to Top

NYHETER

Europas bästa i upprop mot spelschemat

Spelarföreningen Handboll Sverige har under våren i samarbete, främst med danska Håndbold Spiller Foreningen, men även med Europas övriga spelarföreningar i European Handball Players Union, EHPU, jobbat med kampanjen #DontPlayThePlayers. Vi stöttar de bästa spelarnas krav och förväntningar om ett bantat spelprogram och mer inflytande framöver vad gäller den sammantagna belastningen …Read More

Michael Sahl Hansen President i EHPU

I samband med VM höll den internationella spelarföreningen, EHPU, ett representantskapsmöte i Köpenhamn. Till president för de kommande två åren omvaldes danska Håndbold Spiller Foreningens direktör Michael Sahl Hansen. Marcus Rominger, Tyskland, omvaldes till vice president för samma period. De båda kommer därmed att fortsätta att vara spelarnas representanter i …Read More

Tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF avgörs i domstol

Den 9 januari var det muntlig förberedelse i Skaraborgs tingsrätt ang. tvisten mellan Magnus Frisk och Skövde HF. Då parterna inte kunde enas om en förlikning kommer tvisten att avgöras i domstol i juni månad. Tvisten består i att Skövde HF, i mars förra året, avskedade Frisk utan att sakliga …Read More

Målet Frisk-Skövde HF upp i rätten

Domstolsförhandlingar i målet mellan Magnus Frisk och Skövde HF kommer att äga rum onsdagen den 9 januari 2019 genom muntlig förberedelse i Skaraborgs tingsrätt. Bakgrunden till målet är att Frisk har stämt Skövde HF med anledning av att han blivit ensidigt avskedad utan saklig grund. Frisk yrkar att klubben ska …Read More

BLI MEDLEM I SHS

Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) har till uppgift att driva och bevaka handbollsspelares intressen och villkor. SHS skapar trygghet och inflytande i handbollsanställningen så att den står i paritet med vad som gäller i övrigt på den svenska arbetsmarknaden. SHS har varit pådrivande för ett kollektivavtal som bl.a. innefattar idrottsutövarpension (IUP), …Read More