Go to Top

NYHETER

Stämningshot över Skövde HF

Spelarföreningen Handboll Sverige företräder medlemmen Magnus Frisk i tvist gentemot Skövde HF. Frisk blev den 22 mars i år avskedad utan att saklig grund härför förelåg. Detta innebär att klubben begått ett kontraktsbrott som kan medföra ett allmänt skadestånd. Skövde HF:s ordförande Anders Löfvenborg har å föreningens vägnar bestridit betalningsskyldighet …Read More

Info från SHS-sponsor Kuylenstierna & Skog

Kuylenstierna & Skog S.A. erbjuder ett vitt spektra av förvaltningsformer. De samarbetar med ett flertal svenska banker, utländska banker och försäkringsbolag. För kundernas vägnar förvaltar man i privata såväl som institutionella depåer, svenska och utländska försäkringar samt bistår med annan service som innefattas av Private Banking. Efter att ha fastställt kundens …Read More

Kallelse till SHS årsmöte

Medlemmar i Spelarföreningen Handboll Sverige kallas till årsmöte i Göteborg tisdagen den 18 september 2018 kl. 12.00. Besked om lokal meddelas senare. Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Handlingar finns tillgängliga hos undertecknad. Besked om deltagande på årsmötet emotses via mail info@spelarforeningenhandboll.se senast den 13 september. Välkommen. Arne Johansson, ordf. SHS  

Kuylenstierna & Skog S.A. sponsorer till SHS

En av sponsorerna till Spelarföreningen Handboll Sverige är Kuylenstierna & Skog S.A. Ett oberoende kapitalförvaltningsbolag etablerat i Luxemburg. Företaget erbjuder kapitalförvaltning såväl för privatpersoner som institutioner i Sverige och övriga Europa. Förvaltningen är beroende av kundens önskemål, kunskap och intresse. Kuylenstierna & Skog S.A. arbetar med skräddarsydda helhetslösningar för våra …Read More

Förlikning mellan klubb och tränare

En tvist i samband med en uppsägning har, genom spelarföreningens medverkan, avgjorts genom en förlikning mellan parterna. ”Amo Handboll och Jesper Svensson har den 25 juni 2018 enats om villkoren för Jesper Svenssons förtida upphörande som tränare för klubben. Parterna tackar varandra för tiden som varit och önskar varandra lycka …Read More