Go to Top

Permitteringar kan komma att föreslås

I dessa orostider relaterade till Coronaviruset ställs även idrotten inför stora utmaningar. Inställda matcher och matcher utan publik innebär bl.a. minskade publikintäkter för klubbarna.

I de flesta fall torde klubbarna ha budgeterat med dessa intäkter i samband med slutspel och kval.

Med anledning härav ser vi tecken på att klubbarna i sin egenskap av arbetsgivare kommer försöka dra ner på sina kostnader där spelarnas löner är en parameter att titta på.

T.ex. kom elitklubbarnas organisation Forum Handball Club, FHC, den 16 mars ut med en rekommendation till alla klubbar om en kollektiv sänkning av lönerna till 75 %. Detta skulle gälla perioden mars-juni alt. att hela junilönen dras in?

FHC rekommenderar alla klubbar att dela de förväntade förlusterna för publik och TV-intäkter 50-50 med spelarna och att denna lösning ska tillämpas över hela Europa för perioden fram till 30 juni 2020.

Även om spelarföreningen känner viss förståelse för detta måste vi också tänka på våra medlemmar som helt eller delvis är beroende av sin lön för sin och sina familjers dagliga försörjning.

En kompromisslös regel är att lönejusteringar inte i något avseende kan ske genom ensidiga propåer ovanifrån. De ska ske i förhandlingar under ordnade former där båda parter deltar.

En av de åtgärder som klubbarna lär överväga är s.k. korttidspermitteringar där anställda tillfälligt befrias från sina arbeten till som lägst 40 %. Utredning pågår hos Unionen och Arbetsgivaralliansen huruvida både kanslipersonal och spelare omfattas av detta avtal.

Vi från spelarföreningen kommer att uppdatera hemsidan så fort några nya besked kommer.

Spelarföreningen SHS och Unionen står till spelarnas tjänst med de spörsmål som kan uppkomma i detta sammanhang.

ARNE JOHANSSON