Go to Top

Problem med fakturering av medlemsavgifter

SHS har under sommaren haft problem med faktureringsrutinerna ang. medlemsavgifter för säsongen 2019-20. Bl.a. har påminnelser felaktigt gått ut. I några fall flera gånger. De som fått dessa påminnelser kan bortse från dem. Vi ber om överseende med detta. Vi är således väl medvetna om problemet. Arbete pågår med att komma till rätta med det.
// Arne