Go to Top

Samverkansavtal med Unionen

Vid ett möte med Unionen har Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, idag tecknat ett samverkansavtal mellan parterna ang. ansvarsfördelningen vid tillämpningen av handbollens kollektivavtal. SHS ska hantera och besluta i frågor som direkt rör handbollsverksamheten och Unionen i frågor av rent facklig karaktär. Med på mötet var Unionens förhandlare Johnatan Kibebe samt Ida Odén, Johanna Ahlm och Arne Johansson från SHS.

Mer info kommer framöver.