Go to Top

SEH informerades om SHS

På fredagen blev det ett besök i Kungsbacka för information till Svensk Elithandbolls VD Peter Gentzel och administratör Elin Jansson om spelarföreningens (SHS) roll och betydelse för svensk elithandboll.

SHS är den enda part inom handbollsfamiljen som bevakar och företräder spelarnas intressen. Därför fyller SHS ett stort behov som många spelare efterfrågar.

Ärendena tenderar successivt att bli alltmer komplicerade vilket innebär ökad arbetsinsats. Ett exempel på detta är alla sjukersättningsfall i samband med rehab efter skada. Diskuterades att även arbetsgivarna/klubbarna ska kunna vara behjälpliga i utredningar i fall som rör Försäkringskassan.

Konsensus av mötet är ambitionen att skapa ett forum mellan SEH och SHS som framöver ska träffas regelbundet för informationsutbyte och överläggningar i gemensamma frågor.

ARNE JOHANSSON