Go to Top

SHS-årsmöte 1 september

Vi välkomnar medlemmar i Spelarföreningen Handboll Sverige till årsmöte, som kommer att hållas onsdagen den 1 september 10.00 via den digitala plattformen Teams. Anmälan om deltagande görs senast den 27 augusti 2021 via e-post till info@spelarforeningenhandboll.se
Därefter skickar vi handlingar och information om länken för anslutning till Teams.
Arne J, ordf.