Go to Top

SHS årsmöte i Partille Arena

SHS årsmöte tisdagen den 18 september 12.00 kommer att hållas i Partille Arena.
Besked om deltagande på årsmötet emotses via mail info@spelarforeningenhandboll.se senast den 14 september.
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Handlingar finns tillgängliga hos undertecknad.
Välkomna!
Arne Johansson, ordf. SHS
info@spelarforeningenhandboll.se
0708-17 39 39