Go to Top

Referat SHS årsmöte

Detta var det sjunde ordinarie SHS-årsmötet sedan bildandet i januari 2013. Lika många gånger har Arne Johansson omvalts till ordförande. Omval blev det även för Ida Odén, kassör, och Mikael Appelgren. Nya i styrelsen är Johanna Ahlm, vice ordförande, och David Wattström (Önnereds HK). De två sistnämnda ersätter Johan Jakobsson och Tobias Johansson vilka båda avböjt omval.

Till revisorer valdes Johan Jakobsson och Charlie Sjöstrand. Valberedningen består av Robert Odén och Lars Bernhardsson.

Av verksamhetsberättelsen framgår att det gångna årets absolut största händelse var ikraftträdandet av kollektivavtalet den 1 maj. En fråga som SHS drivit hårt i flera år. Avtalet är det första som är helt jämställt mellan damer och herrar.

Under hösten kommer SHS och Unionen att besöka samtliga 26 lag i Handbollsligan och SHE, från Boden i norr till Ystad i söder, för information om avtalets innebörd och fördelarna för spelarna. Som t.ex. anställningsvillkor, pensioner, försäkringar och sjukersättning.

Lagträffarna innebär även en kampanj för medlemskap i SHS och om nyttan och tryggheten att vara medlem. En av många anledningar att vara medlem är att SHS är det enda forum som bevakar spelarnas intressen och biträder när frågor, tvister eller andra problem som rör handbollsanställningen uppstår.

Bilden: 4/5 av SHS-styrelsen 2019-20. Fr.v. Ida Odén, Arne Johansson, Johanna Ahlm och David Wattström.