Go to Top

SHS åtta år

Idag för åtta år sedan bildades Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, av Arne Johansson, Robert Odén och Lars Bernhardsson.

Denna historiska händelse ägde rum på RIK:s kansli i Rosendal, Göteborg. Äntligen fick då elitspelarna en intresseorganisation i likhet med vad fotbollen och ishockey haft i flera decennier.

Successivt har SHS tagit steg mot den betydelsefulla position inom svensk handboll som föreningen har idag. På bred front bevakar och driver SHS spelarnas intressen. Det kan gälla såväl akut problemlösning som framåtsyftande åtgärder för bättre villkor.

SHS är en värdefull samlingsplats för alla spelare i SHE och Handbollsligan.

Arne Johansson