Go to Top

SHS avvisar nytt CL-format

Det Europeiska Handbollförbundet (EHF) och Forum Club Handball (toppklubbarna i Europa) har lagt fram ett gemensamt förslag till en ny ordning för Champions League (CL). Dagens 28 deltagande lag kommer enligt förslaget endast att bli 12 lag.

Det nya CL-formatet är anpassat till några enstaka toppklubbar från nationer där en eller ett par klubbar dominerar sina nationella ligor. Spelarföreningarna i Europa (EHPU) anser att detta förhållande är en fråga för de nationella förbunden att lösa och inte genom att anpassa CL-spelet för dessa fåtalet klubbar på andra klubbars bekostnad.

Ett litet antal klubbar kommer således att spela CL. Majoriteten av de europeiska klubbarna kommer därmed att förlora moroten om att kunna nå Champions League.

Det argument som förs fram är att ett bantat CL skulle utgöra en bättre kommersiell produkt. Som motargument kan framhållas att endast c:a tio av EHF:s 50 medlemsländer kan komma att delta vilket tvärtom rimligen leder till mindre intresse och publicitet i de andra länderna och därigenom minskar marknaden.

En annan aspekt som spelarföreningarna framhåller är att den redan höga belastningen på de bästa spelarna ytterligare kommer att öka då antalet matcher i CL enligt förslaget ökar från 18 till 24 matcher. Detta ska ske inom ramen för de nationella ligorna och landslagsspel i bl.a. mästerskap som EM, VM och OS.

Ensamrätten till handbollens finaste produkt, varumärket Champions League, ska inte vara förbehållet ett fåtal toppklubbar. Det är vår uppfattning att det nuvarande CL-systemet är minst lika kommersiellt gångbart som det nu föreslagna CL-formatet.

SHS, tillsammans med övriga spelarföreningar, kan därför inte acceptera det framlagda föreslagna spelordning för Champions League vilket är framfört till beslutsfattande parter.

ARNE JOHANSSON, ordf. SHS