Go to Top

SHS bryter med Klette

Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS, söker ny jurist för biträde i främst avtals- och arbetsrättsliga frågor men även andra juridiska frågeställningar som kommer från medlemmarna.

Skälet till detta är att SHS-styrelsen den 24 mars 2020 enhälligt har beslutat att avbryta samarbetet,  med jur. kand. Martin Klette, som varit föreningens juridiske rådgivare i sju år.

Styrelsen tackar Klette för nedlagt arbete i föreningen.

ARNE JOHANSSON