Go to Top

SHS har hållit årsmöte

Bilden: SHS arbetsutskott David Wattström, Arne Johansson och Fredrik Brokopp

Spelarföreningen Handboll Sverige har hållit sitt åttonde ordinarie årsmöte. Till ordförande omvaldes Arne Johansson som innehaft den posten sedan föreningens bildande. Ida Odén som varit kassör under samma tid hade avböjt omval. Styrelsen för verksamhetsåret 2020-21, som utökades från fem till sju ledamöter, ser ut som följer:
Arne Johansson, ordförande, Fredrik Brokopp, vice ordförande (nyval), David Wattström, kassör. Dessa tre utgör dessutom styrelsens arbetsutskott. Övriga ledamöter är Sabina Jacobsen (nyval). Jim Andersson (nyval), Mikael Appelgren och Johanna Ahlm.