Go to Top

SHS kommenterar ärendet Ulrika Olsson/Skuru IK

2019 tecknade svensk handboll ett kollektivavtal för spelare i Svensk handbollselit (SHE) och Handbollsligan (HL), de högsta serierna på dam- respektive herrsidan.

Svensk handboll har under lång tid legat långt fram gällande jämställdheten mellan damer och herrar, bland annat kopplat till våra landslag. Kollektivavtalet är också tecknat på samma sätt för damer och herrar vilket är väldigt positivt.

Tecknandet av ett kollektivavtal förstärker partsförhållandena mellan klubbar och spelare. Syftet är att kunna bedriva en ännu mer professionell verksamhet både på och vid sidan av planen.

Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verkar för spelare i våra högsta serier med stöd av ett samarbetsavtal med fackförbundet Unionen som är idrottens fackförbund.

För en tid sedan fick vi ta del av Ulrika Olssons beslut att med omedelbar verkan bryta med sin förening Skuru IK. Beslutet var en följd av de samtal föreningen förde med Ulrika vars kontrakt löper ut efter innevarande säsong. Samtal som Ulrika upplevde fokuserade på annat än det idrottsliga. Ulrikas ålder och huruvida den kunde innebära familjebildning fick Ulrika att fatta sitt beslut.

SHS delar svensk handbolls önskan om att skapa en mer professionell liga för både damer och herrar. Vi vet att många av klubbarna fortfarande drivs via ideella krafter, något man skall ha stor respekt för. Ärendet med Ulrika Olsson visar på att handbollens parter behöver fortsätta att arbeta med den här typen av frågor. SHS har inom ramen för Sport Pro, ett samarbete med spelarföreningarna inom fotboll och ishockey, nyligen skickat ut en enkät till samtliga spelare i SHE och HL med fokus på föräldraskap och elitidrott. Vi ser att det är ett område där det finns behov av utveckling. Utskicket skedde redan innan Ulrika Olssons ärende. Tittar man på damlandslaget som nyligen säkrade sin OS-biljett är där flera spelare som har framträdande roller efter frånvaro för att bli föräldrar. Något vi vill ge förutsättningar för även i SHE.

Anställningen som handbollsspelare är alltid tidsbegränsad och våra medlemmar verkar i en minst sagt ”konkurrensutsatt” sektor. Föreningarna tecknar i grunden kontrakt med de spelare man önskar vilket ytterligare förstärker det olyckliga i det Ulrika Olsson upplevt i samtal med representanter för Skuru IK. Det åligger föreningarna att tillse att så inte sker. Även om det kan råda oklarhet om vad som sagts är det i våra ögon upp till föreningens representant att i samband med att samtalet avslutas stämma av vad som sagts och vad man kommit överens om. Samtidigt måste man som spelare ta till sig innebörden och vikten av ett ingånget avtal.

Från SHS sida ser vi att det finns ett behov att svenska handbollsföreningar fortsätter jobba med att stärka sin roll som arbetsgivare. Ett arbete vi gärna är med och utvecklar. Dessutom vill vi se en fortsatt utveckling mot längre karriärer, framför allt på damsidan. Att vara 30 år skall vare en tillgång för både laget och handbollen.

SHS har under den senaste två veckorna fört en god dialog och förhandling med Skuru IK och deras ordförande Jonas Johansson. Jonas har i sina kommentarer varit tydlig med vilken inställning Skuru IK har i frågan vilket vi finner positivt. Samtalen har lett till att Ulrika Olsson formellt arbetsfrias utan lön till dess att hennes innevarande kontrakt löper ut den sista maj 2021. Från och med den 1 juni är parterna överens om att ärendet är avslutat.

Ulrika Olsson har företrätts av Spelarföreningen Handboll Sverige. Hon önskar i dagsläget inte lämna några ytterligare kommentarer i ärendet.

Kontakt hos SHS är v. ordförande Fredrik Brokopp – 0708-98 38 30

Styrelsen för Spelarföreningen Handboll Sverige