Go to Top

Kallelse till SHS årsmöte

Medlemmar i Spelarföreningen Handboll Sverige kallas till årsmöte i Göteborg tisdagen den 18 september 2018 kl. 12.00. Besked om lokal meddelas senare.
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Handlingar finns tillgängliga hos undertecknad.
Besked om deltagande på årsmötet emotses via mail info@spelarforeningenhandboll.se senast den 13 september.
Välkommen.
Arne Johansson, ordf. SHS