Go to Top

Skövde HF ber Julia Böjeryd och Malin Håkansson om ursäkt

Skövde HF-spelaren Julia Böjeryd har vid upprepade tillfällen, såväl inom klubbens ram som privat, blivit utsatt för trakasserier, kränkningar, homofobiska tillmälen och hot från lagkamraten Fatos Kücükyildiz.

Dessa ogentligheter har pågått under hela den innevarande säsongen utan att arbetgivaren, Skövde HF, insett allvaret i situationen. Därmed har inte vare sig klubbledning eller tränare vidtagit några som helst av de åtgärder som arbetsmiljölagen föreskriver. Först när spelarföreningen kopplades in på fallet blev klubben varse om allvaret i den mobbning som pågick.

Malin Håkansson, som även hon spelar I Skövde HF, har genom aktivt kamratstöd till Julia också blivit involverad och drabbad.

I ett pressmeddelande, som spelarföreningen tagit del av och som skickas ut till media under torsdagen, tar nu klubbens presidium, ordförande Lars Lindström och vice ordförande Anders Löfvenborg, skarpt avstånd från alla de former av trakasserier, diskrimineringar eller andra felaktiga beteenden som Fatos Kücükyildiz gjort sig skyldig till.

Detta innebär också att Fatos Kücükyildiz har fått en erinran om att hennes beteende inte har varit förenligt med Skövde HF:s värdegrund.

Klubbledningen har uppmanat henne att inte uttala sig i ord, handling eller i sociala medier eller på annat sätt nedlåtande om Julia Böjeryd eller Malin Håkansson. Detta gäller såväl inom ramen för lagsamlingar som privat. Skulle detta ske kommer styrelsen överväga att vidtaga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder.

Skövde HF har, utöver pressmeddelandet, även framfört skriftliga, personliga, ursäkter till Julia Böjeryd och Malin Håkansson vilka båda två således är helt utan skuld till det eskalerande händelseförloppet.

Detta är en ursäkt från Fatos Kücükyildiz´ för hennes oacceptabla agerande, från klubben för dess bristande organisation som gjort att man ej tagit sitt arbetsgivaransvar samt från tränaren Magnus Frisk.

Julia Böjeryd har polisanmält Fatos Kücükyildiz för olaga hot. Förundersökning pågår.

För att om möjligt kunna återuppbygga förtroendet hos de båda drabbade spelarna har klubbstyrelsen antagit en åtgärdsplan. Denna underkännes dock av spelarföreningen då den inte innehåller tillräckligt kraftfulla åtgärder för att de drabbade spelarna i nuläget ska känna sig trygga i att återgå till spel.

ARNE JOHANSSON