Go to Top

Skövde HF inför skranket

Stämningsansökan mot Skövde HF har inlämnats till Skaraborgs tingsrätt. Detta med anledning av att huvudtränaren Magnus Frisk den 22 mars 2018 blev avskedad utan att saklig grund förelåg. För detta avtalsbrott yrkar Frisk att tingsrätten förpliktigar Skövde HF att erlägga ett allmänt skadestånd om 40 000 kr plus rättegångskostnader som kommer att preciseras senare. Spelarföreningens jurist företräder Frisk i detta mål.

Intervju i Radio Skaraborg med SHS-juristen Martin Klette.

SKÖVDE NYHETER

SLA, Skaraborgs Allehanda