Go to Top

Skrivelse till RF och förbunden

Spelarföreningarna i handboll, fotboll och ishockey har inom ramen för dess gemensamma forum, Sport Pro, kontinuerlig dialog och samverkan i ett flertal frågor som berör elitidrottandets förutsättningar för samtliga spelare. Ett sådant ämne gäller integritet i antidopingarbetet. Ang. detta har nu Sport Pro avgivit en skrivelse till RF och resp. specialidrottsförbund.

Brev till RF
Brev ang. integritet och antidoping

Arne Johansson